onderdelenrecycling revisiebedrijven
opdam Autorecycling Joure Rhenoy Ven Auto's

Over OnderdelenBedrijven.nl

 

Privacyverklaring voor op de website of de Gids. Onderdelenbedrijven.nl voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt. Doelbepaling Onderdelenbedrijven.nl verwerkt niet méér gegevens dat zij nodig heeft voor haar doel. Grondslag Onderdelenbedrijven.nl beroept zich voor de rechtmatigheid van de verwerking op de grondslag uit artikel 8a (toestemming) en b WBp (pre-contractuele fase). Rechten van betrokkenen U heeft recht op inzage, correctie en kunt bezwaar maken tegen verder gebruik van uw gegevens voor aanpalende doeleinden zoals direct marketing. U kunt uw verzoek indienen via info@onderdelenbedrijven.nl. Beveiliging  Onderdelenbedrijven.nl draagt zorg voor een deugdelijke beveiliging van de gegevens die opgevraagd worden door middel van de applicatie. De gegevens worden uiterlijk 2 jaren na het beëindigen van de klantrelatie vernietigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Neem voor meer informatie contact op via: info@onderdelenbedrijven.nl

actronics Broekhuis Autodemontagebedrijf Binckhorst Bart Ebben